ΙΚΥ: Προκήρυξη 700 υποτροφιών για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΥΠΠΕΘ ανακοίνωση με θέμα: 

Προκήρυξη 700 υποτροφιών για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα . . .