Γαλλική γλώσσα: Εκπαιδευτικό/διδακτικό υλικό για την εξ αποστάσεως διδασκαλία

Στο πλαίσιο της Χάρτας Συνεργασίας του ΙΕΠ με το Γαλλικό Ινστιτούτο και λόγω της εντατικοποίησης της εξ αποστάσεως διδασκαλίας εξαιτίας της πανδημίας, δίδεται η δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης και διάθεσης εκπαιδευτικού/διδακτικού υλικού από το Γαλλικό Ινστιτούτο στους εκπαιδευτικούς για την υποστήριξη της διδασκαλίας της Γαλλικής γλώσσας. Το εν λόγω υλικό είναι κατάλληλο για τον εμπλουτισμό της διδασκαλίας τόσο στην Πρωτοβάθμια όσο και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.Μπορείτε να αναζητήσετε τους ηλ. συνδέσμους ανακατεύθυνσης στο συνημμένο αρχείο. Προτεινόμενο Εκπαιδευτικό / Διδακτικό Υλικό για τη διδασκαλία της Γαλλικής Γλώσσας – ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Πληροφοριακό υλικό