Κριτική Γαβρόγλου στις Διοικήσεις Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων για τις ελλείψεις διδακτικού προσωπικού: Ολιγωρία και επίρριψη ευθυνών στην Πολιτεία

Με ανακοίνωση στην επίσημη ιστοσελίδα του και με αφορμή δηλώσεις και δημοσιεύματα το ΥΠΠΕΘ παραθέτει στοιχεία  για ελλείψεις διδακτικού προσωπικού σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ .

Ως γνωστόν, αναφέρεται στην ανακοίνωση, μετά από πέντε χρόνια μηδενικών διορισμών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, το 2016 δόθηκαν στα Πανεπιστήμια και στα ΤΕΙ 550 θέσεις μόνιμου διδακτικού προσωπικού με εξασφαλισμένες από τον προϋπολογισμό τις αναγκαίες πιστώσεις. Δυστυχώς, για αυτές τις πρώτες 550 θέσεις:

Από τις 414 που διατέθηκαν για τα Πανεπιστήμια, τα Ιδρύματα ολοκλήρωσαν τις διαδικασίες για 277 θέσεις και παραμένουν αδιάθετες 137 θέσεις ΔΕΠ
Από τις 136 που διατέθηκαν για τα ΤΕΙ, τα Ιδρύματα ολοκλήρωσαν τις διαδικασίες για 101 θέσεις και παραμένουν αδιάθετες 35 θέσεις
Επιπλέον, το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων έδωσε άλλες 500 θέσεις μελών ΔΕΠ για το ακαδημαϊκό έτος 2017 – 2018 οι οποίες μέχρι σήμερα είτε . . .