ΕΑΠ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Φοίτησης στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας» & «Διοίκηση Αθλητισμού» για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

ο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, σύμφωνα με την απόφαση της υπ’ αριθ. 477/28.05.2020 Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής, προσφέρει τα ακόλουθα 2 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, με έναρξη φοίτησης τον Οκτώβριο του 2020. Τα προσφερόμενα Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών είναι τα εξής: Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας (ΓΑΛ) Διοίκηση Αθλητισμού (ΔΑΘ) Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου. Η έναρξη υποβολής των αιτήσεων ξεκινάει από τη Δευτέρα 01 Ιουνίου 2020 και ώρα 12:00. Το σύστημα υποβολής αιτήσεων θα παραμείνει ανοικτό μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού των προσφερόμενων θέσεων και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31ης Ιουλίου 2020 και ώρα 12:00. 1. Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ....