Διαφοροποιημένη Μάθηση (Differential Learning System. DLS)

Το diodos.edu.gr έλαβε από τον κ. Πολύδωρο Σταυρόπουλο και δημοσιεύει άρθρο με τίτλο:

Διαφοροποιημένη Μάθηση (Differential Learning System. DLS)

Στο άρθρο γίνεται αναφορά στην εφαρμογή της μεθοδολογίας της διαφοροποιημένης μάθησης που αποβλέπει, με ιδιαίτερη στοχοποίηση, στην παροχή σύγχρονης εκπαίδευσης σε όλους τους μαθητές της τάξης μέσα από . . .