Μαθητεία: Πρόσκληση για διάθεση θέσεων Μαθητείας σε αποφοίτους ΕΠΑΛ, ΙΕΚ, ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ. Από 1/7/2020 ανοίγει η πλατφόρμα υποβολής

Κοινή πρόσκληση για τη διάθεση θέσεων Μαθητείας σε αποφοίτους ΕΠΑΛ, ΙΕΚ, ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ από Φορείς και Υπηρεσίες του Δημοσίου εκδόθηκε από τα Υπουργεία Παιδείας και Εργασίας. Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την πρόσκληση. Ειδικότερα, προκειμένου να εκδοθεί η σχετική Απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτωνκαι Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων οι φορείς του Δημόσιου Τομέα οφείλουν να προβούν στιςκάτωθι απαραίτητες ενέργειες: Να αποστείλουν σε ψηφιακή μορφή στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις mathiteia_apofaseis@minedu.gov.gr και mathiteia@oaed.gr μέχρι 10 Ιουλίου 2020 τα εξής : Απόφαση του Δ.Σ του φορέα ή Απόφαση του ανώτατου μονοπρόσωπου ή συλλογικού οργάνου διοίκησης του φορέα Στην περίπτωση που ένας φορέας του Δημοσίου έχει ήδη αποστείλει απόφαση σε προηγούμενη φάση υλοποίησης,...