Μαθητεία: Συμμετοχή εκπαιδευτικών στις Ομάδες Υποστήριξης Μαθητείας (Ο.Υ.Μ.)

Απόφαση με θέμα: Συμμετοχή εκπαιδευτικών στις Ομάδες Υποστήριξης Μαθητείας (Ο.Υ.Μ.) υπέγραψε ο Υπουργός Παιδείας κ. Κ. Γαβρόγλου.

Μέσω της απόφασης καθορίζονται

η Διαδικασία απόσπασης και διάθεσης εκπαιδευτικών ΕΠΑ.Λ. για τη συμμετοχή τους στις ΟΥΜ καθώς και
τα Καθήκοντα και αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών που αποσπώνται ή διατίθενται . . .