Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ναυπλίου: «Εκπαιδευτικά Προγράμματα Τοπικής Ιστορίας και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 2018-19

Με δελτίο τύπου η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ναυπλίου «Ο Παλαμήδης» γνωστοποιεί τα εκπαιδευτικά προγράμματα που προσφέρει για το σχ. έτος 2018-19. 

Όπως και τις προηγούμενες χρονιές, τα Προγράμματα αυτά θα υλοποιηθούν σε εθελοντική βάση, άλλα στους χώρους της Βιβλιοθήκης, άλλα σε ιστορικούς χώρους. Το Ναύπλιο, με τις οχυρώσεις και τα κάστρα του, την παλιά πόλη και τα ιστορικά του κτίρια είναι ένα ζωντανό εργαστήρι για την Ιστορία και το Περιβάλλον.

Οι στόχοι των οργανωτών είναι:

Οι μαθητές να κατανοήσουν: 

➢ την εξέλιξη ενός τόπου στο χρόνο

➢ την επίδραση των παραμέτρων του φυσικού περιβάλλοντος στην διαμόρφωση μιας πόλης

➢ την επιρροή των πολιτισμικών στοιχείων κάθε εποχής

➢ την αναζήτηση συγκριτικών πλεονεκτημάτων για τον τόπο μας

➢  την συνειδητοποίηση της αναγκαιότητας της Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Τα Προγράμματα πραγματοποιούνται ημέρα Παρασκευή, είτε στο χώρο της Βιβλιοθήκης είτε στο πεδίο, έχουν διάρκεια μιάμιση ώρα και απευθύνονται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου στα πλαίσια: . . .