Μαθητεία: Καθορισμός του αριθμού των μαθητευομένων και σπουδαστών των δομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΠΑ.Σ.,ΕΠΑ.Λ και ΙΕΚ), σε φορείς του Δημοσίου Τομέα

Ορίστηκε με ΚΥΑ των Υπουργών Παιδείας, Εργασίας και Οικονομικών καθορίστηκε ο αριθμός των μαθητευομένων και σπουδαστών των δομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΠΑ.Σ.,ΕΠΑ.Λ και ΙΕΚ), σε φορείς του Δημοσίου Τομέα. Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την ΚΥΑ