Ελληνικο Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Ολοκλήρωση εργασιών του πρώτου Συνεδρίου του Δικτύου Μετασχηματιστικής και Χειραφετητικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Με τη συμμετοχή συνέδρων από 29 Πανεπιστήμια της Ευρώπης και της Αμερικής ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του πρώτου Συνεδρίου του Δικτύου Μετασχηματιστικής και Χειραφετητικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων που διοργανώθηκε από τη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών (Σ.Α.Ε.) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και το Δίκτυο για τη Μετασχηματιστική και Χειραφετητική Εκπαίδευση Ενηλίκων (ESREA). Την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου, που πραγματοποιήθηκε στην Πανεπιστημιούπολη του Ε.Α.Π. στην Πάτρα από τις 5 ως τις 7 Ιουλίου 2023, κήρυξε ο Επίκουρος Καθηγητής της Σ.Α.Ε. Γεώργιος Κουλαουζίδης, ενώ απηύθυναν χαιρετισμό ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π., Καθηγητής Ιωάννης Καλαβρουζιώτης και ο Κοσμήτορας της Σ.Α.Ε., Καθηγητής Εμμανουήλ Κουτούζης. Στο Συνέδριο συμμετείχαν μέλη ΔΕΠ του Ε.Α.Π., μέλη ΔΕΠ άλλων ελληνικών...