ΕΚΠΑ: Ημερίδα με θέμα «Γλωσσολογία και Διδασκαλία της Γραμματικής»

Ο Τομέας Γλώσσας-Γλωσσολογίας του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας σε συνεργασία με το Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνουν επιστημονική ημερίδα με θέμα «Γλωσσολογία και Διδασκαλία της Γραμματικής». Η ημερίδα θα διεξαχθεί το Σάββατο 16 Μαρτίου 2019, 09:00 – 14:30, στο Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου. Η ημερίδα έχει ως στόχο να αναδείξει τον ρόλο της Θεωρητικής Γλωσσολογίας και τον τρόπο αξιοποίησης των πορισμάτων της στη διδασκαλία της Γραμματικής της μητρικής και της ξένης γλώσσας στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η διδασκαλία της Γραμματικής στο πλαίσιο του γλωσσικού μαθήματος εξακολουθεί να είναι επίμαχο ζήτημα, για το...