Θεματικές βραδιές λόγου και μουσικής στον κήπο του Αστεροσκοπείου

Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, το αρχαιότερο ερευνητικό ίδρυµα της χώρας, σε συνεργασία µε τις Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης του Ιδρύματος Τεχνολογίας & Έρευνας, έναν εκδοτικό οίκο που συµβάλλει καθοριστικά στην προαγωγή της επιστηµονικής σκέψης στο ελληνικό κοινό, ξεκινούν µαζί το 2018 µια σύντοµη εξερεύνηση σε τέσσερα θέµατα, επιστηµονικά και όχι µόνο, που αποτέλεσαν διαχρονικά κοµβικά σηµεία στην κατανόηση βασικών εννοιών του κόσµου που µας περιβάλλει. Ως σταθµοί στην πορεία αυτή θα χρησιµοποιηθούν επιλεγµένα βιβλία, ενώ ξεναγοί θα είναι εµπνευσµένοι συγγραφείς και ακαδηµαϊκοί. . . .