Βροχή τροπολογιών από βουλευτές του Σύριζα κατά τη συζήτηση του πολυνομοσχεδίου. Μεταξύ άλλων και ίδρυση τμημάτων! στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας

Ίδρυση τμημάτων με την κατάθεση τροπολογιών από Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Πλειοψηφίας δρομολογεί ο Υπουργός Παιδείας. Με τον τρόπο αυτό, το νομοσχέδιο “Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις” το οποίο συζητείται και ψηφίζεται με την διαδικασία του επείγοντος μετατρέπεται σε όχημα διεκπεραίωσης και ρουσφετολογικών εξυπηρετήσεων. Συγκεκριμένα ο κ. Γαβρόγλου έκανε αποδεκτή τροπολογία για την ίδρυση τμήματος Αγροτικής Οικονομίας στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου με έδρα το Άργος που κατέθεσε ο βουλευτής Αργολίδας Γιάννης Γκιόλας. Επίσης, ο υπουργός απεδέχθη τροπολογία για την ίδρυση τμήματος Μουσειολογίας στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας που κατέθεσαν οι βουλευτές της πλειοψηφίας Θεοδώρα Τζάκρη και Γιάννης...