1ο Εργαστηριακό Κέντρο Κιάτου: “Δημιουργώντας έναν επιτυχημένο άνθρωπο ”

Κιάτο, Μάιος 2023 “Δημιουργώντας έναν επιτυχημένο άνθρωπο ”          Το 1ο Εργαστηριακό Κέντρο Κιάτου, πραγματοποίησε πρόγραμμα κινητικότητας εκπαιδευτικών, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+, Βασική Δράση 1 (ΚΑ1): Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων, από τις 20-4-2022 έως τις 27-4-2023 στην Μάλτα.             Η κινητικότητα των επτά εκπαιδευτικών μας εδράστηκε στο εγκεκριμένο Σχέδιο με κωδικό 2022-1-EL01-KA122-VET-000076156 και τίτλο: “Δημιουργώντας έναν επιτυχημένο άνθρωπο (Creating a successful person)” και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ι.Κ.Υ..              Το πρόγραμμα είχε στόχο την  επιμόρφωση των εκπαιδευτικών του σχολείου μας,  ώστε να μπορούν να παρακινούν και να ενθαρρύνουν τους μαθητές που πολύ συχνά αισθάνονται σύγχυση και απογοήτευση, για γίνουν επιτυχημένοι άνθρωποι. Επιπλέον αποσκοπούμε στην απόκτηση δεξιοτήτων...