Ένωση Ελλήνων Φυσικών: Αίτημα προς το Υπουργείο για αποδοχή δύο σωστών Απαντήσεων στο θέμα Α3 της Φυσικής Προσανατολισμού

Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών με υπευθυνότητα και αντιλαμβανόμενη το χρέος της απέναντι στη μαθητική κοινότητα, τους γονείς και τους καθηγητές, κατόπιν της σύμφωνης γνώμης της Επιτροπής Επίλυσης των Θεμάτων, ανέδειξε το πρόβλημα που δημιουργήθηκε με το θέμα Α3. Θεωρούμε άδικο για ένα παιδί, το οποίο έχει απαντήσει με σωστό σκεπτικό, να έχει την επίπτωση της αφαίρεσης μονάδων! Ενημερώνουμε λοιπόν τη μαθητική κοινότητα ότι: η ΕΕΦ στο πλαίσιο των θεσμικών της αρμοδιοτήτων, κατέθεσε ΑΙΤΗΜΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΔΥΟ ΣΩΣΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ  για το συγκεκριμένο θέμα στο γραφείο της Υπουργού, στο γραφείο της Υφυπουργού και στο γραφείο της Γενικής Γραμματέως του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Από το σημείο αυτό και μετά, ο λόγος ανήκει στο Υπουργείο.