ΕΠΑΛ: Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία των Τεχνολογικών-Επαγγελματικών μαθημάτων των Τομέων α)Γεωπονίας Τροφίμων και Περιβάλλοντος β) Διοίκησης και Οικονομίας γ) Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού της Β’ τάξης και των μαθημάτων ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα της Γ’ τάξης ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2023-2024

Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Επιλογής «Γεωπονία και ΑειφόροςΑνάπτυξη» της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ., των Τεχνολογικών-Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος της Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. και των μαθημάτων ειδικότηταςτων Ειδικοτήτων του Τομέα της Γ΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2023-2024 Ύλη και Οδηγίες διδασκαλίας για το μάθημα Επιλογής «Αρχές Οικονομίας» της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ., τα Τεχνολογικά-Επαγγελματικά μαθήματα του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας της Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. και τα μαθήματα ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας της Γ΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. για το σχ. έτος 2023-24 Ύλη και Οδηγίες διδασκαλίας για το μάθημα Επιλογής «Αρχές Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικής» της Α’ τάξης ΕΠΑ.Λ., τα Τεχνολογικά – Επαγγελματικά μαθήματα...