Ε.Ε.Φ.Ε.Ε.: Αποτελέσματα E’ και Στ’ Δημοτικού του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Φυσικών «Αριστοτέλης» 2024

Αναρτήθηκαν στον ιστοχώρο της Ελληνικής Εταιρείας Φυσικής για την Επιστήμη και την Εκπαίδευση τα αποτελέσματα E’ και Στ’ Δημοτικού του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Φυσικών «Αριστοτέλης» 2024. Αποτελέσματα E’ και Στ’ Δημοτικού