ΥΠΑΙΘ: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Πανεπιστήμια & ΑΣΠΑΙΤΕ για το σχολικό έτος 2020-2021

Η ΥΑ για τις αποσπάσεις σε μορφή pdf