ΥΠΑΙΘ: Ανακλήσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Δ.Ι.Ε.Κ. Αποσπάσεις σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. Ανάκληση και διακοπή αποσπάσεων σε Π.Δ.Ε. και στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος

Ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για άσκηση διοικητικού έργου στα Δ.Ι.Ε.Κ. για το σχολικό έτος 2022-23 Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε ΣΜΕΑΕ για το έτος 2022-2023 Ανάκληση και διακοπή αποσπάσεων εκπαιδευτικών Δ.Ε. στις Περιφερειακές Δ/νσεις Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2022-2023 Ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, για το σχολικό έτος 2022-2023