Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.: Ανακοίνωση σχετικά με το θέμα της απόρριψης αναπληρωτών ΕΒΠ λόγω ελλιπούς συμπλήρωσης των Υπευθύνων Δηλώσεων

Με ανακοίνωση που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της και μετά από συνεχείς επικοινωνίες και διαβουλεύσεις με το Α.Σ.Ε.Π. και με το Υ.Π.Π.Ε.Θ., η Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α  ενημερώνει ότι το Α.Σ.Ε.Π. αναγνωρίζοντας ότι υπάρχει πράγματι πρόβλημα με τη συμπλήρωση της υπεύθυνης δήλωσης που συνόδευε την αίτηση υποψηφιότητας των αναπληρωτών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., ζήτησε από το αυτοτελές τμήμα του Ε.Ε.Π. και του Ε.Β.Π. του Υ.Π.Π.Ε.Θ. , να προσδιορίσει ποια από τα τετραγωνίδια αποτελούν «κολλήματα» συμμετοχής  και ποια είναι ενημερωτικού χαρακτήρα.

Το Υ.Π.Π.Ε.Θ. κατέθεσε την άποψή του η οποία  θα τύχει της ανάλογης επεξεργασίας από τα τμήματα του Α.Σ.Ε.Π. που θα εξετάσουν τις ενστάσεις. . . .