Ε.Ε.Φ.: Επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Αξιολόγηση στελεχών της εκπαίδευσης».

Η  Ένωση  Ελλήνων Φυσικών σε συνεργασία με το  Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Παιδαγωγικό τμήμα ) υλοποιεί και για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019  επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα

«Αξιολόγηση στελεχών της εκπαίδευσης».

ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Σκοπός του παρόντος προγράμματος εξειδίκευσης είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων και η παροχή εξειδικευμένων επιστημονικών γνώσεων σχετικά με την αξιολόγηση των στελεχών της εκπαίδευσης,  αλλά η εξοικείωση με το σχετικό θεσμικό πλαίσιο. . . .