Ανοιχτό Λαϊκό Πανεπιστήμιο – Τμήμα Αθηνών: «Η τέχνη της επικοινωνίας στις προσωπικές & επαγγελματικές σχέσεις».

Ένα από τα πλέον απαραίτητα συστατικά της συνταγής για μια επιτυχημένη ζωή είναι η ικανότητα της καλής επικοινωνίας με τους άλλους. Οι επιτυχημένοι άνθρωποι γνωρίζουν πώς να επικοινωνούν καλά και έχουν διαθέσει πολύ χρόνο για να βελτιώσουν αυτή την ικανότητα. Η καλή επικοινωνία είναι εξίσου σημαντική τόσο στις ερωτικές και φιλικές, όσο και τις επιχειρηματικές σχέσεις.

Το Ανοιχτό Λαϊκό Πανεπιστήμιο – Τμήμα Αθηνών (Κέντρο) διοργανώνει κύκλο μαθημάτων με θέμα: «Η τέχνη της επικοινωνίας στις προσωπικές & επαγγελματικές σχέσεις».

Οι συμμετέχοντες στον παραπάνω κύκλο μαθημάτων θα έχουν την ευκαιρία να . . .