Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Διοργάνωση ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΘΥΡΩΝ 2020 Για Τους Μαθητές Γυμνασίων Και Λυκείων (09/03 – 13/03/2020)

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας διοργανώνει τις «Ανοιχτές Θύρες», ένα πενθήμερο επισκέψεων μαθητών Λυκείων & Γυμνασίων με σκοπό την άμεση επαφή των μαθητών με το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και τις σπουδές σε όλα τα Τμήματά του. Στόχος της διοργάνωσης είναι να δοθεί έμφαση (α) στην προβολή σύγχρονων επιστημονικών επιτευγμάτων, (β) στη διαφήμιση των ερευνητικών προσπαθειών του ΠΘ, και (γ) στη μεθοδολογία διδασκαλίας και έρευνας στον ακαδημαϊκό χώρο διαμέσου επιδείξεων εκλαϊκευμένων πειραμάτων και σύντομων ελκυστικών διαλέξεων ως προς τα ενδιαφέροντα των μαθητών. Οδηγίες για τα σχολεία Οι «Ανοιχτές Θύρες» θα πραγματοποιηθούν από τη Δευτέρα 09/03/2020 έως την Παρασκευή 13/03/2020. Το αναλυτικό πρόγραμμα (ημερολόγιο & ωρολόγιο) διαμορφώνεται αποκλειστικά από τα Ακαδημαϊκά Τμήματα.Τα ενδιαφερόμενα σχολεία παρακαλούνται να δηλώσουν την...