Α. Αντωνάκος: Ανθυγιεινός τουρισμός

Άρθρο του πρ. προέδρου της ΟΛΜΕ Α. Αντωνάκου με θέμα: Ανθυγιεινός τουρισμός δημοσιεύει το diodos.edu.gr. Στο άρθρο περιγράφονται οι αρνητικές συνέπειες του Τουρισμού τόσο σχετικά με τις καταστροφές που η τουριστική ανάπτυξη επιφέρει στο φυσικό περιβάλλον, όσο και στην στρεβλή διαμόρφωση των ηθών και των κοινωνικών προτύπων. Φυσικά δεν μπορεί να παραβλέπεται το γεγονός ότι, σε χώρες όπως η δική μας, όσο σημαντική είναι η συμβολή του Τουρισμού στην οικονομική ανάπτυξη, το ίδιο καθοριστική είναι και όσον αφορά το μέγεθος και τις επιπτώσεις της επερχόμενης οικονομικής ύφεσης. Ανθυγιεινός τουρισμός. Ο τουρισμός είναι η βαρεία βιομηχανία της χώρας. Η μονοδιάστατη ανάπτυξη της Ελλάδας, τον έχει αναγάγει σε καθοριστικό συντελεστή της διαμόρφωσης...