ΥΠΠΕΘ: Διαχείριση μακροχρόνιων αναρρωτικών αδειών κατά το «Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας»

Με αφορμή τα αιτήματα για παρατάσεις Συμβάσεων Μαθητείας λόγω
μακροχρόνιων αναρρωτικών αδειών το ΥΠΠΕΘ εξέδωσε εγκύκλιο με θέμα: «Διαχείριση μακροχρόνιων αναρρωτικών αδειών κατά το «Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας» και παρουσίες των μαθητευόμενων με αναρρωτική άδεια στο Εργαστηριακό Μάθημα Ειδικότητας» . . .