Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ: Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Προσανατολισμού, Θέματα και Απαντήσεις 2016 & 2017

Μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Προσανατολισμού  2016. Από την ιστοσελίδα του Φροντιστηρίου Ώθηση.
Μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Προσανατολισμού Προσανατολισμού  2017. Από την ιστοσελίδα της ΟΕΦΕ. . . .