ΔΔΕ ΠΕΙΡΑΙΑ: Πρόσκληση συμμετοχής στο Τοπικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Ανακυκλώνω παίζοντας»

Με έγγραφό  της η ΔΔΕ Πειραιά προσκαλεί τους εκπαιδευτικούς (δια μέσω της σχολικής μονάδας υπηρέτησης) που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Τοπικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

«Ανακυκλώνω παίζοντας»,

να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι την Δευτέρα 12 Μαρτίου 2018.

Απαραίτητες προϋποθέσεις είναι: . . .