ΥΠΠΕΘ: Καταβολή αποδοχών στους τακτικούς αιρετούς εκπροσώπους των Κ.Υ.Σ.Π.Ε. και Κ.Υ.Σ.Δ.Ε

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας κ. Κ. Γαβρόγλου καταβάλλονται στους εκπαιδευτικούς – τακτικούς αιρετούς εκπροσώπους των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που ορίστηκαν μέλη του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Π.Ε. ( Κ.Υ.Σ.Π.Ε. ) και Δ.Ε. ( Κ.Υ.Σ.Δ.Ε. ) μέχρι το τέλος της θητείας τους, οι αποδοχές του πρώτου, μετά τον πρόεδρο, τακτικού μέλους του εν λόγω συμβουλίου, ήτοι του Αντιπροέδρου.