ΑΠΚΥ: Ανοικτές για το κοινό τηλεδιαλέξεις. Διάλεξη με θέμα “COVID19: Επικοινωνία, κατ’ εξαίρεση”

Την εβδομάδα 8-15 Απριλίου 2020 τα Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης και της κοινωνικής τους προσφοράς, οργανώνουν σειρά χρήσιμων και χρηστικών τηλεδιαλέξεων και podcasts, που καλύπτουν ποικίλη θεματολογία. Οι τηλε-εκδηλώσεις στο δημόσιο Ανοικτό Πανεπιστήμιο και μοναδικό στην Κύπρο, που προσφέρει σπουδές αποκλειστικά εξ αποστάσεως, είναι ανοικτές στο ευρύ κοινό μέσω των εργαλείων Τηλεκπαίδευσης του ΑΠΚΥ. Σειρά συζητήσεων/podcasts με γενικό τίτλο «COVID19: Επικοινωνία, κατ’ εξαίρεση» με επιστήμονες και επαγγελματίες της επικοινωνίας και της δημοσιογραφίας Τετάρτη 8 Απριλίου και Παρασκευή 10 Απριλίου 2020, στις 20:00 Live link: https://bit.ly/2yjRhUg   Υπό τον τίτλο «COVID-19: μένουμε εν οίκω δημοσιογραφούμε εν δήμω!», ο Λεωνίδας Βατικιώτης, δημοσιογράφος, οικονομολόγος και διδάσκων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Επικοινωνία και Νέα...