ΑΣΕΠ: 116.251 αιτήσεις για διορισμό στην Δευτεροβάθμια Γενική Εκπαίδευση. 35007 αιτήσεις φιλολόγων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2ΓΕ/2019 Γνωστοποιείται ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης 2ΓΕ/2019 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 46/24-12-2019 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ),  για  τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης κατηγορίας Π.Ε., υποβλήθηκαν συνολικά 116.251 αιτήσεις.  Δεδομένου ότι ορισμένοι υποψήφιοι με τις αιτήσεις τους διεκδικούν θέσεις διαφορετικών κλάδων – ειδικοτήτων, το πλήθος των προτιμήσεων των υποψηφίων ανέρχεται σε 119.899 και αναλύεται ανά κλάδο – ειδικότητα ως εξής: ΚΛΑΔΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΟΣ ΠΕ78 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 4.467 ΠΕ04 ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ / ΠΕ04.05 ΓΕΩΛΟΓΟΙ 1.221 ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ 2.597 ΠΕ88 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΙΑΤ/ΦΗΣ & ΠΕΡΙΒ. / ΠΕ88.01 ΓΕΩΠΟΝΟΙ 1.498 ΠΕ87 ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΕΥΕΞΙΑΣ / ΠΕ87.05 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ 55 ΠΕ89 ΕΦΑΡΜ. ΤΕΧΝΩΝ / ΠΕ89.02 ΣΧΕΔ/ΜΟΥ & ΠΑΡΑΓ. ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 119 ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 9.139 ΠΕ87 ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΕΥΕΞΙΑΣ /...