8ο Ευρωπαϊκό Μαθητικό Συνέδριο με θέμα: «ΑΘΗΝΑ-ΡΩΜΗ: Ένα Μακραίωνο Ταξίδι (509 π.Χ. – Σήμερα) Ιστορία, Πολιτισμός, Κοινωνικοί και Πολιτικοί Θεσμοί, Δημοκρατία». 26 Νοεμβρίου 2023 – 1 Δεκεμβρίου 2023, Ρώμη Ιταλίας

Το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού, ν.π.ι.δ. εποπτευόμενο από το ΥΠΠΟΑ, διεθνής οργανισμός με παραρτήματα στο εξωτερικό: Ιταλία, Ρουμανία, Γερμανία, Αγγλία, Αλβανία, Κύπρος, Αίγυπτος (Μουσείο Καβάφη, Αλεξάνδρεια), Ουκρανία (Μουσείο Φιλικής Εταιρείας, Οδησσός), Γαλλία, Γεωργία, Σερβία.Το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού Ιταλίας καιΗ Association Europeenne des Enseignants (AEDE)Διοργανώνουν Μαθητικό Συνέδριο με σκοπό, στόχους και θεματικούς άξονες, ως ακολούθως:Σκοπός του Συνεδρίου είναι η μελέτη και κατανόηση του Ρωμαϊκού Πολιτισμού που εν πολλοίς παραμένει άγνωστος ή μελετάται αποσπασματικά. Η θεματολογία αφορά όχι μόνο σε στρατιωτικές επιχειρήσεις ή πολιτικά γεγονότα, αλλά και στη μελέτη των θεσμών, τη σύνθεση του Κράτους, τα τεχνικά επιτεύγματα, την ανάδειξη σημαντικών ρητόρων, ιστορικών, θεατρικώνσυγγραφέων, ποιητών, των οποίων η συμβολή υπήρξε καθοριστική στη διαμόρφωση...