Οδηγός εκπαιδευτικού: Άδειες, Ωράρια, Καθηκοντολόγια, Λειτουργία σχολείων, Ιδιωτικό Έργο κ.α.

Ο χρηστικός οδηγός εκπαιδευτικού που δημοσιεύουμε καταρτίστηκε από τον κ. Βασίλη Βούγια, αιρετό μέλος Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. και δημοσιεύτηκε στο https://www.especial.gr. Συντάχτηκε για τον μόνιμο και αναπληρωτή εκπαιδευτικό, ΕΕΠ και ΕΒΠ, και περιλαμβάνει επικαιροποιημένη τη νομοθεσία των Αδειών, τα Ωράρια, τα Καθηκοντολόγια, τη Λειτουργία των σχολείων και των ΚΕΣΥ, την Άδεια Άσκησης Ιδιωτικού Έργου  και άλλα πολλά που αφορούν στην εκπαιδευτική διαδικασία. Όλες οι άδειες που δικαιούνται μόνιμοι και αναπληρωτές εκπαιδευτικοί – ΕΕΠ και ΕΒΠ Η άδεια ανατροφής τέκνου αναπληρωτριών εκπαιδευτικών, Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. σε Φ.Ε.Κ. Τι ισχύει για τον υπολογισμό αναρρωτικής άδειας ως χρόνου πραγματικής διδακτικής προϋπηρεσίας αναπληρωτών Ποιος χορηγεί τις άδειες των εκπαιδευτικών – Αναλυτικά όλες οι άδειες που δικαιούνται...