Άδεια αιμοδοσίας: Δεν τη δικαιούνται όσοι αναπληρωτές προσέρχονται εθελοντικά

«Άδεια αιμοληψίας δικαιούνται μόνον όσοι αναπληρωτές/τριες ανταποκρίνονται σε πρόσκληση από υπηρεσία αιμοληψίας για κάλυψη έκτακτης ανάγκης, καθώς και όσοι μετέχουν σε οργανωμένη ομαδική αιμοληψία και όχι όσοι προσέρχονται εθελοντικά.» Τα παραπάνω περιέχονται σε Διευκρινιστική Εγκύκλιο του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Πελοποννήσου κου Π. Πετρόπουλου, αναφορικά με τη χρήση του δικαιώματος της ειδικής άδειας αιμοληψίας αναπληρωτών/τριών εκπαιδευτικών. πηγή: www.especial.gr