ΑΠΘ: Στόχος η δημιουργία ενός Πανεπιστημιακού Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών

Η Σύγκλητος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στη συνεδρίαση της 20ης Φεβρουαρίου 2019, ενημερώθηκε ότι το Υπουργείο Υγείας αποφάσισε να προχωρήσει στη στελέχωση του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ με ιατρούς του ΕΣΥ. Δεδομένου ότι το Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ είναι αμιγές Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, στο οποίο λειτουργούν μόνο Πανεπιστημιακές Κλινικές, η  Σύγκλητος αποφάσισε να προτείνει στο Υπουργείο Παιδείας τη δημιουργία δύο (2) νέων θέσεων καθηγητών, μία (1) στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας και μία (1) στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Επείγουσα Ιατρική». Στόχος είναι η δημιουργία ενός Πανεπιστημιακού Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών, στο οποίο θα υπάρχει αγαστή συνεργασία Πανεπιστημιακών ιατρών και ιατρών του ΕΣΥ, τόσο σε κλινικό όσο και...