Ένωση Ερευνητών Διδακτικής των Μαθηματικών: 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα «Μαθηματική Εκπαίδευση και Πολιτειότητα». Από 17 μέχρι 19 Μαΐου/2024 στην Αλεξανδρούπολη. Μέχρι 31/1/2024 η προθεσμία υποβολής εργασιών

Το Παιδαγωγικό  Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης με τη Σχολή των Επιστημών Αγωγής και το  Π. Μ. Σ. – Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση στα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες συνδιοργανώνουν με την Ένωση Ερευνητών Διδακτικής των Μαθηματικών (Εν.Ε.Δι.Μ.) το 10 Πανελλήνιο Συνέδριο (ΕΝΕΔΙΜ10). Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στη Σχολή Επιστημών Αγωγής του Δ.Π.Θ. στη Χηλή της Αλεξανδρούπολης  από τις 17 μέχρι τις 19 Μαΐου του 2024  με θέμα «Μαθηματική Εκπαίδευση και Πολιτειότητα» Η θεματική του συνεδρίου προσφέρει την δυνατότητα και την ευκαιρία να αναπτυχθούν έρευνες και διδακτικές πρακτικές που εστιάζουν στην κοινωνικο-πολιτισμική και κοινωνικο-πολιτική ατζέντα της μαθηματικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα και στην Κύπρο, μια ερευνητική περιοχή που αναπτύσσεται...