«STEM Workers»

Άρθρο του κ. Π. Σταυρόπουλου με θέμα: «STEMWorkers» δημοσιεύει το diodos.edu.gr.

STEM Workers

H βιολόγος Ramaley Judith το 2001 καθιέρωσε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μια ενοποιημένη διδασκαλία συμπεριλαμβάνοντας κλάδους των φυσικών επιστημών, της τεχνολογίας, της επιστήμης των μηχανικών και των μαθηματικών. Η εκπαιδευτική αυτή προσέγγιση που καθιέρωσε η Ramaley Judith, αναφέρεται σήμερα με το ακρωνύμιο STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Στη διδασκαλία με χρήση της μεθοδολογίας αυτής υπάρχει μετασχηματισμός της δασκαλοκεντρικής μεθόδου μάθησης στην ανακαλυπτική – διερευνητική μάθηση. Αυτό σημαίνει απλά ότι ο μαθητής εμπλέκεται δημιουργικά και συνεργατικά με τους συμμαθητές του, προκειμένου να δώσουν από κοινού λύσεις σε προβλήματα που τίθενται από τον εκπαιδευτικό. Καταργείται ο «παραδοσιακός δάσκαλος» και τη θέση του καταλαμβάνει η δημιουργία, η αναζήτηση, η έμπνευση, ο αναστοχασμός.

Με μία πρόταση μπορεί να αναφερθεί ότι: STEM είναι η σύγχρονη και καινοτόμος διδακτική προσέγγιση που αξιοποιεί 4 κλάδους: Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική και Μαθηματικά.  

Αναφερόμενοι στην επιστήμη των Μηχανικών εννοείτε η Μηχανολογία.

Ένας εργαζόμενος με προσανατολισμένη ενοποιημένη εκπαίδευση στις επιστήμες, την τεχνολογία, τη μηχανική και τα μαθηματικά θεωρείται «εργαζόμενος STEM» (STEM Worker). Η πλειονότητα των «εργαζομένων STEM» έχουν προχωρημένες γνώσεις και ευρύτητα πνεύματος. O «εργαζόμενος STEM» μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει αναβαθμισμένο πτυχίο, κατά ένα επίπεδο γνώσης, λόγω των πολύπλευρων σπουδών κατά την εκπαίδευσή του με την μεθοδολογία STEM.

Υπάρχουν πάρα πολλοί «εργαζόμενοι STEM» στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και σε άλλες ανεπτυγμένες χώρες. Αυτό συμβαίνει γιατί η εφαρμογή της μεθοδολογίας αυτής στις διάφορες βαθμίδες εκπαίδευσης μετράει περισσότερα από 15 έτη. Στην χώρα μας δεν είναι γνωστή η προσέγγιση αυτή αλλά ούτε και διαφαίνεται κάποια προσπάθεια επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών προκειμένου να υπάρξει άμεση παραγωγή «εργαζομένων STEM» ώστε να εναρμονιστούμε με τις χώρες αυτές.

Οι αντίθετες γνώμες, από «δήθεν ειδικούς» επί του θέματος, με μηδενικές σπουδές στη μεθοδολογία STEM, είναι τροχοπέδη για την εφαρμογή, στη χώρα μας, των καινοτόμων μεθοδολογιών που στο εξωτερικό αποδεδειγμένα χρησιμοποιούνται και αποδίδουν σημαντικότατη ανάπτυξη σε πολλούς τομείς. Για να μην εκτίθενται (οι δήθεν ειδικοί επί του STEM) θα έπρεπε πριν αρθρογραφήσουν να ελέγξουν έρευνες και μελέτες για την προσφορά της εκπαιδευτικής διαδικασίας με μεθοδολογία STEM στην ανάπτυξη της οικονομίας και της εκπαίδευσης. Η 38 σελίδων μελέτη «The Hidden STEM Economy» του Jonathan Rothwell για την μητροπολιτική πολιτική του Brookings της Νότιας Ντακότας των Ηνωμένων Πολιτειών είναι σαφέστατη για την προσφορά των STEM workers στην οικονομία αλλά και στη μείωση της ανεργίας. Παρόμοιες έρευνες μπορούν αν ανευρεθούν πολύ εύκολα με απλή αναζήτηση στο διαδίκτυο.  

Από το 2013, σε έγγραφό του ο πρόεδρος Obama αναφέρει ότι υπάρχει ανάγκη στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για 100.000 εκπαιδευτικούς ειδικευμένους στη STEM εκπαίδευση. Στην ιστοσελίδα του Λευκού Οίκου, ο ίδιος επισημαίνει ότι απαιτείται να εκπαιδευτεί πλήθος καθηγητών ειδικευμένων στο STEM :

  «One of the things that I’ve been focused on, as President, is how we create an all-hands-on-deck approach to science, technology, engineering, and math… We need to make this a priority to train an army of new teachers in these subject areas, and to make sure that all of us as a country are lifting up these subjects for the respect that they deserve». President Barack Obama

Τα χρήματα που χορηγούνται σήμερα για την STEM εκπαίδευση ξεπερνούν τα 4 δις δολάρια ετησίως. Επί του παρόντος στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι νομοθέτες, οι επιχειρήσεις και η πανεπιστημιακή κοινότητα συμμετέχουν σε μια συζήτηση εξαιρετικής σημασίας με δύο ερωτήματα που απαιτούν απαντήσεις:

  1. Οι Ηνωμένες Πολιτείες παράγουν αρκετούς STEM Workers ;
  2. Τι μπορούμε να κάνουμε για να διασφαλίσουμε ότι θα παράγουμε αρκετούς STEM Workers στο μέλλον;

Επιτρέπουν να εισέλθουν στη χώρα μετανάστες «εργαζόμενοι STEM» μέσω πιστοποιήσεων και ειδικών ευνοϊκών θεωρήσεων εργασίας. Έχει δημιουργηθεί το πρόγραμμα H1B STEM με νέες πολιτικές μετανάστευσης για την προσέλκυση «εργαζομένων STEM» στις αμερικανικές εταιρείες. Επίσης προσφέρουν τη visa H1B, για εργασία, σε εκπαιδευτικούς από άλλες χώρες με μεταπτυχιακές σπουδές στη μεθοδολογία STEM στην εκπαίδευση.

Καθώς η τεχνολογία προχωρά και πολλές μεταποιητικές εργασίες μετακινούνται στο εξωτερικό, οι Η.Π.Α. επιθυμούν να επικεντρωθούν στην ανάπτυξη της οικονομίας μέσω βιομηχανιών υψηλής τεχνολογίας. Πολλές εταιρείες διαμαρτύρονται για το γεγονός ότι η έλλειψη εργατικού δυναμικού με εκπαίδευση STEM καθιστά αδύνατο να συναγωνιστούν και να συμβαδίσουν με άλλες ανταγωνιστικές χώρες ανά τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της Ινδίας και της Κίνας. Πιστεύουν ότι η αύξηση του αριθμού των μεταναστών «εργαζομένων STEM» μπορεί να βοηθήσει στην επίλυση αυτού του προβλήματος – μαζί με νέα προγράμματα που επικεντρώνονται στην σύγχρονη τεχνολογία στα σχολεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Υπάρχει σταθερή σχεδιασμένη διαχρονική εκπαιδευτική πολιτική επί του θέματος.

Αυτή τη στιγμή, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών συμφωνεί εν γένει ότι πρέπει να δημιουργηθούν νέες μεταναστευτικές πολιτικές και μεταρρυθμίσεις που θα βοηθήσουν τις αμερικανικές εταιρείες να αποκτήσουν περισσότερους ταλαντούχους εργαζομένους STEM με εισαγωγή από άλλες χώρες.

Πηγές:

Πολύδωρος Σταυρόπουλος

Μηχανολόγος Εκπαιδευτικός

MSc STEM in Education (Παιδαγωγικό τμήμα ΑΣΠΑΙΤΕ)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *