Υπουργείο Τουρισμού: Ξεκινούν τη Δευτέρα, 27 Αυγούστου, οι αιτήσεις για την εισαγωγή 30 σπουδαστών στη Σχολή Ξεναγών και 834 καταρτιζομένων στα ΙΕΚ του Υπουργείου Τουρισμού για την εκπαιδευτική περίοδο 2018-2019

Ξεκινούν τη Δευτέρα, 27 Αυγούστου, οι αιτήσεις για την εισαγωγή σπουδαστών στη Σχολή Ξεναγών της Αθήνας και καταρτιζομένων στα 8 ΙΕΚ  του Υπουργείου Τουρισμού της χώρας   για την εκπαιδευτική περίοδο  2018-2019.

Καταληκτική  ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η Παρασκευή, 14 Σεπτεμβρίου. . . .