ΤΕΙ Σερρών: Ακύρωση των εξεταστικών Ιουνίου και Σεπτεμβρίου 2018

Με την υπ΄ αριθ. 19/30-10-2018 η Συνέλευση του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 411/38/25-10-2018 ομόφωνη απόφαση της Συγκλήτου του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, περί ακύρωσης μαθημάτων της εξεταστικής του εαρινού εξαμήνου 2017-2018 (Ιουνίου-Σεπτεμβρίου)», αποφάσισε:

Την ακύρωση των εξεταστικών Ιουνίου και Σεπτεμβρίου 2018 στα μαθήματα:

(Πρόκειται για τις εξετάσεις σε έξι μαθήματα που δίδασκε ο  καθηγητής σε βάρος   του οποίου υπάρχουν καταγγελίες  για χρηματισμό, και για τα οποία η Αστυνομία είχε κατάσχει πάνω από 2.500 γραπτά τα οποία στην πλειονότητά τους ήταν λευκές κόλλες βαθμολογημένα με… 6!! Εξετάζεται η δυνατότητα να προηγηθεί αναβαθμολόγηση των γραπτών των δύο εξεταστικών για την ορθή βαθμολόγησή τους από ομάδα καθηγητών)

– Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Γ΄ Εξάμηνο

– Λογιστική Εταιρειών Γ΄ Εξάμηνο

– Μηχανογραφημένη Εμπορική Διαχείριση Ε΄ Εξάμηνο

– Διοικητική Λογιστική ΣΤ΄ Εξάμηνο

– Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ζ΄ Εξάμηνο

– Ελεγκτική Ζ΄ Εξάμηνο.