ΥΠΑΙΘ: Προκήρυξη για την εκδήλωση ενδιαφέροντος και υποβολή αίτησης για 45 θέσεις, στο πλαίσιο των Διμερών Προγραμμάτων Μορφωτικών Ανταλλαγών μεταξύ Ελλάδος και χωρών της αλλοδαπής έτους 2023. Από 10/3 έως 21/4 η υποβολή των αιτήσεων

Πρoκήρυξη για την εκδήλωση ενδιαφέροντος και υποβολή αίτησης στο πλαίσιο των Διμερών Προγραμμάτων Μορφωτικών Ανταλλαγών μεταξύ Ελλάδος και χωρών της αλλοδαπής έτους 2023, εκδόθηκε από το ΥΠΑΙΘ. Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την προκήρυξη. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν: Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από την Παρασκευή 10 Μαρτίου 2023 μέχρι και τηνΠαρασκευή 21 Απριλίου 2023