ΜεΡΑ25: Ποιός χρειάζεται εκπαιδευτικούς; Η Αριστεία ξαναχτυπά

Στο πλαίσιο της «σωτηρίας της χώρας μας» με την «υλοποίηση των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων», δηλαδή στο πλαίσιο των ευφημισμών που αξιοποιούνται για να περιγραφεί η ερημοποίηση της Ελλάδας και η μετατροπή της σε μόνιμη χρεοδουλοπαροικία, «χρειάζονται κάποιες θυσίες». Όπως το να μην διαθέτουν τα δημόσια νοσοκομεία τα στοιχειώδη αναλώσιμα. Όπως το να υποκαθίσταται η διδασκαλία στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση με επισφαλείς «αναπληρωτές» και στην τριτοβάθμια με συμβασιούχους-«παρόχους υπηρεσιών» με μπλοκάκι ελεύθερου επαγγελματία. Όπως το να μην πληρώνει το κράτος τους προμηθευτές του. Η σταδιακή, μεθοδική αποσύνθεση κράτους και κοινωνίας συνιστά παράπλευρη απώλεια της «σωτηρίας της χώρας». Εξυπακούεται πως στη λίστα με τις θυσίες, «η Παιδεία είναι πάνω απ’ όλα». Η...