ΠΕΤΕΕΜ: Υπόμνημα για τους νέους κλάδους και ειδικότητες και τις αναθέσεις εργαστηριακών μαθημάτων εκπαιδευτικών ΤΕ

Υπόμνημα προς τον Υπουργό Παιδείας με θέμα:  «Νέοι κλάδοι και ειδικότητες – Αναθέσεις εργαστηριακών μαθημάτων εκπαιδευτικών ΤΕ» απέστειλε το Δ.Σ της Πανελλήνιας Ένωσης Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών Εργαστηριακών Μαθημάτων ΠΕΤΕΕΜ κλάδου ΤΕ.

Πάγια θέση μας, αναφέρεται στο υπόμνημα,  ήταν ότι οι ειδικότητες του ίδιου τομέα (φύση του αντικειμένου, σπουδές, επαγγελματικό προφίλ, εμπειρίες, δεξιότητες κ.λ.π) πρέπει να αποτελούν τους ομαδοποιημένους τομείς ειδικοτήτων (Γ2/3325/89) εντός της κατηγορίας ΤΕ. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται: η ορθολογική διαχείριση του εργαστηριακού εκπαιδευτικού προσωπικού, η αξιοποίηση τυχόν ειδικεύσεων-επιμορφώσεων των συναδέλφων στον τομέα, η μη ύπαρξη τεχνητών υπεραριθμιών και μετακινήσεων, καθώς και η εξασφάλιση της αρτιότερης διεξαγωγής των εργαστηριακών ασκήσεων. Ταυτόχρονα η αντιστοιχία της ειδικότητας και η αρχαιότητα ΠΔ 50/96 θα διασφαλίζουν . . .