Ν. Ηλιάδης: Η αναγκαιότητα της ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης σε διασύνδεση με το εκπαιδευτικό σύστημα . Σύγκριση πρακτικών Ιαπωνίας -Ιταλίας, και…..κατά προέκταση …της Ελλάδος

Νίκος Ηλιάδης, Πολ/κός Μηχ/κός Ε.Μ.Π.  ,  M.Sc. ( Concordia University Montreal Canada ) , Ph.D.  ( University of Maryland USA,  ) Technology and Vocational Education, τ.καθηγητής ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ, τ.Καθηγητής ΤΕΙ Πειραιώς, τ.Ειδ.Γραμματέας του ΥΠΕΠΘ για τα ΤΕΙ ,τ. εκπρόσωπος των Υπουργείων Παιδείας και Πολιτισμού στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες ( Μ.Ε.Α. )  τ. Διοικητής ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ ,  τ. μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Παιδαγωγικών Ινστιτούτων της Ευρώπης (http://www.cidree.org/), τ. εκπρόσωπος της Κυβέρνησης στο Δ.Σ. του CEDEFOP (https://www.cedefop.europa.eu/ )του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση ,  Επίτιμος Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Η επαγγελματική κατάρτιση έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια ως ένα σπουδαίο αντικείμενο που έχει επιδράσεις σε αμφότερα τα μακρο-οικονομικά και μικρο-οικονομικά επίπεδα. ...