ΕΦΚΑ: Με τηλεδιάσκεψη η επικοινωνία με τους πολίτες. Η διαδικασία βήμα-βήμα. Ποιες υπηρεσίες παρέχονται

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως Υ.Α. με θέμα: Εξυπηρέτηση και παροχή διοικητικής πληροφόρησης μέσω τηλεδιάσκεψης, από υπηρεσίες του e-EΦΚA. Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την το σχετικό ΦΕΚ Όπως προβλέπεται στην απόφαση . . . Δημιουργία πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης φυσικών προσώπων με υπαλλήλους του e-ΕΦΚΑ Δημιουργείται ειδική σύγχρονη πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης (videoconference) με την ονομασία «myΕfka.Live.gov.gr», η οποία, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), παρέχει σε φυσικά πρόσωπα τη δυνατότητα απομακρυσμένης διοικητικής πληροφόρησης και εξυπηρέτησής τους για διοικητικές διαδικασίες από τις αρμόδιες υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ. Στην πλατφόρμα «myΕfka.Live.gov.gr», το φυσικό πρόσωπο δύναται να αιτηθεί ραντεβού, επιλέγονταςσυγκεκριμένη ημέρα και ώρα από τη λίστα διαθεσιμότητας που υπάρχει στην πλατφόρμα, προκειμένου να...