ΕΣΔΔΑ: Προκήρυξη εισαγωγικού διαγωνισμού

Η  Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης Προκηρύσσει τη διενέργεια του 26ου Εισαγωγικού Διαγωνισμού .

Ο συνολικός αριθμός εισακτέων στην ΕΣΔΔΑ για την 26η εκπαιδευτική σειρά ορίζεται στους εκατό (100).
α) Τμήμα Γενικής Διοίκησης, 25 σπουδαστές και σπουδάστριες,

β) Τμήμα Αναπτυξιακών – Περιφερειακών Πολιτικών, 15 σπουδαστές και σπουδάστριες,

γ) Τμήμα Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας, 20 σπουδαστές και σπουδάστριες και ειδικότερα:

• Πρόγραμμα Κοινωνικής Φροντίδας, 10 σπουδαστές και σπουδάστριες,
• Πρόγραμμα Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας, 10 σπουδαστές και σπουδάστριες,

δ) Τμήμα Εμπορικών – Οικονομικών Υποθέσεων, 10 σπουδαστές και σπουδάστριες,

ε) Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, 10 σπουδαστές και σπουδάστριες,

στ) Τμήμα Ψηφιακής Πολιτικής, 10 σπουδαστές και σπουδάστριες,
ζ) Τμήμα Πολιτιστικής Διοίκησης, 10 σπουδαστές και σπουδάστριες

3. Οι υπηρεσίες στις οποίες θα διατεθούν για διορισμό σε θέσεις διοικητικών υπαλλήλων οι απόφοιτοι/ες της 26ης εκπαιδευτικής σειράς της ΕΣΔΔΑ, καθορίζονται ανά τμήμα ως ακολούθως:

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό

1. Δικαίωμα συμμετοχής στον εισαγωγικό διαγωνισμό έχουν: . . .