Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου: Προκήρυξη Εισαγωγής Υποψηφίων Διδακτόρων για τα ακαδημαϊκά έτη 2018-2019 και 2019-2020

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ), δημόσιο πανεπιστήμιο και το μοναδικό στην Κύπρο που προσφέρει σπουδές αποκλειστικά εξ αποστάσεως, ανακοινώνει περιορισμένο αριθμό θέσεων για υποψηφίους διδάκτορες σε επιστημονικά πεδία των τριών Σχολών του: Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών και Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης.

Οι ενδιαφερόμενοι για έναρξη φοίτησης το εαρινό εξάμηνο του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους από τις 11 Σεπτεμβρίου ως τις 13 Νοεμβρίου 2018 στις 14:30 μ.μ., ενώ όσοι ενδιαφέρονται για