Γενικό Λύκειο: Οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων Πολιτική Παιδεία, Νεοελληνική Γλώσσας και Λογοτεχνία, Λατινικά, Φυσική Αγωγή, Θρησκευτικά, Αρχαία Ελληνική Γλώσσας και Γραμματεία, Αρχαία Ελληνικά, Οικονομία και Φιλοσοφία

Εγκύκλιοι με οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων Πολιτική Παιδεία, Νεοελληνική Γλώσσας και Λογοτεχνία, Λατινικά, Φυσική Αγωγή, Θρησκευτικά, Αρχαία Ελληνική Γλώσσας και Γραμματεία, Αρχαία Ελληνικά, Οικονομία και Φιλοσοφία, εκδόθηκαν από το ΥΠΑΙΘ.

Διδακτέα ύλη και οδηγίες διδασκαλίας στο μάθημα Πολιτική παιδεία ΓΕΛ

Διδακτέα ύλη και οδηγίες διδασκαλίας στα μαθήματα Οικονομία και Φιλοσοφία ΓΕΛ

Διδακτέα ύλη και οδηγίες διδασκαλίας στο μάθημα Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία ΓΕΛ

Διδακτέα ύλη και οδηγίες διδασκαλίας στο μάθημα Λατινικά ΓΕΛ

Διδακτέα ύλη και οδηγίες διδασκαλίας στα μαθήματα Θρησκευτικά και Φυσική Αγωγή ΓΕΛ

Διδακτέα ύλη και οδηγίες διδασκαλίας στο μάθημα Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Αρχαία Ελληνικά ΓΕΛ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *