8ο Συνέδριο για την “Πληροφορική στην Εκπαίδευση”

Το diodos.edu.gr δημοσιεύει τόμο που περιλαμβάνει τα επιστημονικά άρθρα του 8ου Συνεδρίου για την πληροφορική στην εκπαίδευση που διοργανώθηκε από το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, το Τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου και την Ελληνική Εταιρεία Επιστημόνων και Επαγγελματιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΠΥ) στο διάστημα 14-16 Οκτωβρίου 2016, στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Το συνέδριο είχε ως στόχο το συνδυασμό των εκπαιδευτικών τεχνολογικών καινοτομιών με τις διαδικασίες προηγμένης εκμάθησης, τις τεχνικές, την προαγωγή των εργαλείων και των εναλλακτικών διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα σε όλα τα επίπεδα ενός σύγχρονου εκπαιδευτικού συστήματος προσαρμοσμένου στις ανάγκες και τις απαιτήσεις της ψηφιακής εποχής. Εστιάστηκε στην Πληροφορική, αλλά και στις ΤΠΕ στην Εκπαίδευση και κάλυψε τόσο τις βαθμίδες της τυπικής εκπαίδευσης -Δευτεροβάθμια (ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, Γυμνάσια), Πρωτοβάθμια, Τριτοβάθμια- όσο και την μη τυπική εκπαίδευση.

Η θεματολογία των άρθρων σχετίζεται, χωρίς να περιορίζεται, σε τομείς όπως:

• Η Πληροφορική και οι ΤΠΕ στην εκπαίδευση

• Διδακτική Πληροφορικής

• Εκπαίδευση ενηλίκων

• Διδακτική Πληροφορικής και μικρές ηλικίες

• Καλές διδακτικές πρακτικές και Ερευνητικές Εργασίες με αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών

• Συνεργατική μάθηση

• Εκπαίδευση από απόσταση

• Εκπαιδευτικό λογισμικό. Το ανοικτό λογισμικό στην εκπαίδευση

• Τεχνολογίες Διαδικτύου και εκπαίδευση. Κοινωνική δικτύωση

• Τεχνολογίες αναπαράστασης γνώσης και διδασκαλία

• Ευφυή εικονικά περιβάλλοντα. Εικονικοί κόσμοι. Διδακτικά παιχνίδια

• Εκπαιδευτική Ρομποτική

• Προγραμματισμός και περιβάλλοντα

• Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση, τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Διεθνή πραγματικότητα

• Η Πληροφορική και η Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια εκπαίδευση

• Η Πληροφορική και οι Νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση των ΑΜΕΑ

• Τα σχολικά εργαστήρια και το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

• Μέσα υποστήριξης διδασκαλίας, Υπολογιστής τάξης, Ψηφιακό σχολείο • Επιμόρφωση, Αξιολόγηση

• Ασφάλεια και Διαδίκτυο

• Καινοτόμα προγράμματα Νέων Τεχνολογιών

και απευθύνεται σε:

• Φορείς και ενώσεις του εκπαιδευτικού συστήματος που σχετίζονται με την Πληροφορική και τις Νέες Τεχνολογίες

• Εκπαιδευτικούς Πληροφορικής

• Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης με ενδιαφέρον για τις Νέες Τεχνολογίες

• Φοιτητές και ερευνητές με ενδιαφέρον για την Πληροφορική και τις ΤΠΕ στην Εκπαίδευση

• Μέλη επιμορφωτικών δράσεων
Πατήστε εδώ για να δείτε το υλικό

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *