8ο Ευρωπαϊκό Μαθητικό Συνέδριο με θέμα: «ΑΘΗΝΑ-ΡΩΜΗ: Ένα Μακραίωνο Ταξίδι (509 π.Χ. – Σήμερα) Ιστορία, Πολιτισμός, Κοινωνικοί και Πολιτικοί Θεσμοί, Δημοκρατία». 26 Νοεμβρίου 2023 – 1 Δεκεμβρίου 2023, Ρώμη Ιταλίας

Το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού, ν.π.ι.δ. εποπτευόμενο από το ΥΠΠΟΑ, διεθνής οργανισμός με παραρτήματα στο εξωτερικό: Ιταλία, Ρουμανία, Γερμανία, Αγγλία, Αλβανία, Κύπρος, Αίγυπτος (Μουσείο Καβάφη, Αλεξάνδρεια), Ουκρανία (Μουσείο Φιλικής Εταιρείας, Οδησσός), Γαλλία, Γεωργία, Σερβία.
Το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού Ιταλίας και
Η Association Europeenne des Enseignants (AEDE)
Διοργανώνουν Μαθητικό Συνέδριο με σκοπό, στόχους και θεματικούς άξονες, ως ακολούθως:
Σκοπός του Συνεδρίου είναι η μελέτη και κατανόηση του Ρωμαϊκού Πολιτισμού που εν πολλοίς παραμένει άγνωστος ή μελετάται αποσπασματικά. Η θεματολογία αφορά όχι μόνο σε στρατιωτικές επιχειρήσεις ή πολιτικά γεγονότα, αλλά και στη μελέτη των θεσμών, τη σύνθεση του Κράτους, τα τεχνικά επιτεύγματα, την ανάδειξη σημαντικών ρητόρων, ιστορικών, θεατρικών
συγγραφέων, ποιητών, των οποίων η συμβολή υπήρξε καθοριστική στη διαμόρφωση του δυτικού και παγκόσμιου πολιτισμού. Στο Συνέδριο θα αναλυθεί η σημασία του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού που επηρέασε τον ρωμαϊκό πολιτισμό, όπως επίσης και η σημασία του ρωμαϊκού πολιτισμού στη χιλιόχρονη βυζαντινή ιστορία. Επιπλέον, οι μαθητές θα μελετήσουν την αρχαία αθηναϊκή δημοκρατία, τις δομές, το χαρακτήρα της, τις κοινωνικές, πολιτικές και ιστορικές συνθήκες που τη διαμόρφωσαν, την εξέλιξή της, την ακμή και τα αίτια της πτώσης της. Επίσης, τα πολιτιστικά θεμέλια της αθηναϊκής δημοκρατίας, το αρχαίο δράμα, την κωμωδία, τη
φιλοσοφία, τη ρητορεία, την τέχνη. Στο πλαίσιο αυτό θα αναδειχθούν οι ομοιότητες και οι διαφορές μεταξύ του ελληνικού και του ρωμαϊκού πολιτισμού, οι αλληλεπιδράσεις και η συμβολή του καθενός στην παγκόσμια πολιτιστική εξέλιξη.

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ


You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *