ΕΠΑΛ: Ύλη και οδηγίες διδασκαλίας μαθημάτων ξένων γλωσσών, τομέα και ειδικότητας Διοίκησης και Οικονομίας, Γεωπονίας Τροφίμων και Περβάλλοντος και Δομικών

Ύλη και οδηγίες διδασκαλίας μαθημάτων επιλογής Α  τάξης, τομέα Β  τάξης, ειδικοτήτων Γ τάξης καθώς και μαθημάτων ξένων γλωσσών Γενικής Παιδείας, Τομέα και Ειδικοτήτων ανακοίνωσε το ΥΠΠΕΘ.

Ξένων γλωσσών Γενικής Παιδείας, τομέα και ειδικότητας

Τομέας διοίκησης και Οικονομίας

Τομέας δομικών

Τομέας Γεωπονίας τροφίμων και περιβάλλοντος

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *