6ο Μαθητικό Συνέδριο Διεθνούς Διαδικτυακού Μοντέλου Προσομοίωσης Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (MSKMUΝ 2024) από το 1ο Γυμνάσιο Κηφισιάς

Εγκρίθηκε η διεξαγωγή του 6ου Μαθητικού Συνεδρίου Διεθνούς Διαδικτυακού Μοντέλου Προσομοίωσης Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (MSKMUΝ 2024) του 1ου Γυμνασίου Κηφισιάς, που απευθύνεται σε μαθητές/τριες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλης της χώρας και του εξωτερικού για το σχολικό έτος 2023-2024.

Τα σχολεία που επιθυμούν να συμμετάσχουν ή απλώς να πληροφορηθούν για το συνέδριο μπορούν να ανατρέχουν στην επίσημη ιστοσελίδα της Προσομοίωσης https://www.mskmun.com/ και στην ιστοσελίδα του σχολείου στην ακόλουθη διεύθυνση: https://www.1midschoolkifisia.gr/ όπου είναι αναρτημένα η πλήρης προκήρυξη, οι οδηγίες για την προετοιμασία και τη λειτουργία των επιτροπών, όπως επίσης και το ακριβές πρόγραμμα των εργασιών της Συνόδου, ή να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 210-8015590, 210-8089052, καθώς και στο email: mail@1gym-kifis.att.sch.gr

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *